Целовечерен концерт со македонскиот национален ансамбл за народни игри и песни на Македонија „Танец"