Настап на КУД Македонка во Нова Горица, Словенија на 30.03.2013