Пријавница

Пријавница: КУД „Македонка“

Најновата, актуелна пријавница за пријавување на членство во КУД „Македонка“.

Се молат сите заинтересирани да ја пополнат пријавницата и да контактираат некој од члновите на управата.

Формуларот за пријавување во .pdf може да го добиете тука: